Algemene Voorwaarden

 

Disclaimer

Van Middendorp Bouwkundig Teken & Adviesbureau B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy en Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

 

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Wij verwerken de volgende gegevens op onze website in de desbetreffende contactformulieren:

    1. Naam
    2. Telefoonnummer
    3. E-mailadres
    4. Persoonsgegevens in eventueel meegestuurde bestanden door de bezoeker

.

 

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Van Middendorp Bouwkundig Teken & Adviesbureau B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

 

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Van Middendorp Bouwkundig Teken & Adviesbureau B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

 

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen Van Middendorp Bouwkundig Teken & Adviesbureau B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Van Middendorp Bouwkundig Teken & Adviesbureau B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd

 

 

5. DNR Voorwaarden

Op alle aan Van Middendorp Bouwkundig Teken & Adviesbureau B.V. verstrekte opdrachten is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’). De DNR 2011 is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw. De DNR 2011 is mede opgesteld door NLingenieurs en gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.

 

Download de DNR 2011