Persoonlijk, Betrouwbaar, Accuraat

Bouwkundig Advies

 

Bouwkundig advies over de uitwerking van een bouwproject vraagt vanaf het begin tot het eind veel overleg met alle betrokken partijen. U als opdrachtgever kunt dit proces zelf coördineren. Geeft u dit liever uit handen dan willen dit ook graag voor u doen. Zo heeft u als opdrachtgever de handen vrij en zorgen wij dat het project naar uw wens verloopt.

 

 

Bouwkosten

 

Naast de wensen van het uiterlijk en de functionaliteit van een gebouw is het belangrijk dat ook de bouwkosten helder zijn. Dit doen we door in een vroeg stadium een kostencalculatie te maken. Hiermee kan de haalbaarheid van een project worden beoordeeld of kan het plan worden aangepast zodat ook de financiële kant is afgedekt.

 

 

Stikstofberekeningen

 

Bouwkundig advies met betrekking tot de PAS? De onduidelijkheid over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) houdt de agrarische en bouwwereld in zijn greep. Toch zijn er mogelijkheden om uw bouwplan te realiseren als de stikstof (NOx) die uw activiteiten veroorzaken nagenoeg geen stikstofneerslag opleveren op de Natura 2000 gebieden.

Dit kan door onze specialisten worden berekend aan de hand van de AERIUS Calculator die beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid. Met AERIUS Calculator 2023 kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De huidige versie is alleen geschikt voor de niet agrarische gebouwen en activiteiten.

 

 

Bestekstukken

 

In de bestekfase wordt op tekening en in een technische omschrijving het project volledig vastgelegd. Deze bestekstukken kunnen de basis zijn voor een aanbesteding of een vastlegging van afspraken in een bouwteam. Het belangrijkste hiervan is dat u als opdrachtgever heldere afspraken kunt maken en dat het project voor de aannemer duidelijk is.

 

 

Contractvorming

 

De bestekstukken zijn de basis van het contract tussen u en een aannemer. Op basis hiervan stellen wij een contract op waarbij zaken zoals planning en afhandeling, meer- en minderwerk worden vastgelegd in een contract. Door vooraf duidelijke afspraken te maken wordt voorkomen dat er tijdens de uitvoering discussie ontstaat.

 

 

Bouwbegeleiding

 

Mocht u als opdrachtgever niet de tijd of de kennis hebben om de het bouwproject te begeleiden, kunnen wij dit voor u verzorgen. Wij zullen tijdens het bouwproject namens u het project begeleiden zowel financieel als uitvoeringstechnisch. Ook zullen we bouwvergaderingen houden en wordt de voortgang van het project bewaakt. Architecten, adviseurs en aannemers kunnen bij ons ook terecht voor het laten maken van een technische omschrijving of STABU-bestek. In overleg met u wordt op basis van door u aangeleverde tekeningen een technische omschrijving of STABU-bestek opgesteld.