Brandveiligheid

Berekening, Inspectie, Aanvraag

Brandveiligheid

 

Brandveiligheid is een essentieel onderdeel tijdens de vergunningsaanvraag en het gebruik van een gebouw. Met de voorschriften die worden omschreven in het bouwbesluit wilt de overheid voorkomen dat er slachtoffers ontstaan door brand. Door deze voorschriften in acht te nemen tijdens het bouwkundig proces minimaliseren we brandgevaar en zorgen we voor een voorspoedig verloop tijdens de vergunningsaanvraag.

 

 

Brandveiligheidsadvies

 

Wij adviseren u op het gebied van de brandveiligheid, dit kan gaan om nieuwbouw maar ook om bestaande gebouwen. Bij nieuwbouw denken wij vanaf het ontwerp mee om te zorgen dat het gebouw voldoet aan de laatste eisen op gebied van brandveiligheid. Als het gaat om bestaande bouw lopen wij een inspectieronde en maken aan de hand daarvan een rapportage. In overleg met de brandweer zoeken wij naar een oplossing die praktisch goed uitvoerbaar is. Ook de kostenaspecten voor de uitvoering nemen we hierin mee. Vanuit het bouwbesluit kunnen er verschillende berekeningen worden gevraagd om aan te tonen op welke wijze wordt voldaan aan de eisen.

 

Brandveiligheid is een vak apart. Op basis van het bouwbesluit weet je waar je project aan moet voldoen. Het bouwbesluit is niet nodig voor gebouwen waar minder dan 50 mensen verblijven. Wanneer dit het geval is is een gebruiksmelding voldoende én mag je deze tegelijk met de omgevingsvergunning aanvragen. De normen voor brandveiligheid worden gesteld door NEN.

 

NEN is een overkoepelende naam voor de Nederlandse Norm waar Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, én Stichting Koninklijk Nederlandse Elektronisch Comité deel van uitmaken. Zij bepalen de inhoud van de normen rond brandveiligheid. De normen vindt je hier.

 

Representatie van isolatiematerialen die brandvertragend werken brandveiligheid

 

Brandveiligheid Berekeningen

 

Door gebruik te maken van verschillende softwarepakketten kunnen wij de volgende berekeningen voor u verzorgen:

 1. Bouwplan beoordeling nieuwbouw
 2. Advies op gebied van gelijkwaardigheid
 3. Ondersteuning bij vragen op het gebied brandveiligheid
 4. Inspectie bestaande bouwwerken
 5. Overleg brandweer
 6. Beheersbaarheid van brand
 7. Brandoverslagberekening volgens NEN 6068
 8. Doorstroom- en opvangberekening van trappenhuizen
 9. Ontruimingsplan volgens NTA 8112
 10. Aanvragen gebruiksmelding
 11. Aanvragen gebruiksvergunning