Brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel tijdens de vergunningsaanvraag en het gebruik van een gebouw.

Adviseren

Wij adviseren u op het gebied van de brandveiligheid, dit kan gaan om nieuwbouw maar ook om bestaande gebouwen. Bij nieuwbouw denken wij vanaf het ontwerp mee om te zorgen dat het gebouw voldoet aan de laatste eisen op gebied van brandveiligheid. Als het gaat om bestaande bouw lopen wij een inspectieronde en maken aan de hand daarvan een rapportage. In overleg met de brandweer zoeken wij naar een oplossing die praktisch goed uitvoerbaar is. Ook de kostenaspecten voor de uitvoering nemen we hierin mee. Vanuit het bouwbesluit kunnen er verschillende berekeningen worden gevraagd om aan te tonen op welke wijze wordt voldaan aan de eisen.

Berekeningen

Door gebruik te maken van verschillende softwarepakketten kunnen wij de volgende berekeningen voor u verzorgen:


 1.    Bouwplanbeoordeling nieuwbouw
 2.    Advies op gebied van gelijkwaardigheid
 3.    Ondersteuning bij vragen op het gebied brandveiligheid
 4.    Inspectie bestaande bouwwerken
 5.    Overleg brandweer
 6.    Beheersbaarheid van brand
 7.    Brandoverslagberekening volgens NEN 6068
 8.    Doorstroom- en opvangberekening van trappenhuizen
 9.    Ontruimingsplan volgens NTA 8112
10.    Aanvragen gebruiksmelding
11.    Aanvragen gebruiksvergunning