Programma Aanpak Stikstof

Programma Aanpak Stikstof

 

De onduidelijkheid over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) houdt de agrarische en bouwwereld in zijn greep. Toch zijn er mogelijkheden om uw bouwplan te realiseren als de stikstof (NOx) die uw activiteiten veroorzaken nagenoeg geen stikstofneerslag opleveren op de Natura 2000 gebieden.

 

Dit kan door onze specialisten worden berekend aan de hand van de AERIUS Calculator 2019 die beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid. Met AERIUS Calculator 2019 kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De huidige versie is alleen geschikt voor de niet agrarische gebouwen en activiteiten.

 

Onze specialisten kunnen voor u deze berekening maken en doen dit in 3 fases, namelijk:

 

  1. Inventarisatiefase; in deze fase wordt uw bedrijfsvoering geïnventariseerd op stikstofbronnen, dit zijn met name de activiteiten die te maken hebben met verbranding zoals vrachtverkeer, personenwagens en CV-ketel. Maar ook bij productie activiteiten zoals lassen en solderen komt stikstof (NOx ) vrij.
  2. Onderzoeksfase; in deze fase wordt door middel van een “grove” invoer een beeld gekregen krijgen van de stikstofneerslag die uw activiteiten veroorzaken op de Natura 2000 gebieden. De uitkomst hiervan wordt met u besproken.
  3. Rapportagefase; deze rapportage kunt u indienen bij het bevoegd gezag, als onderbouwing voor uw omgevingsvergunning, als de waarde uit deze berekening onder 0,00 blijft.

bron: aerius.nl