• Welkom

  Van Middendorp bouwkundig teken- en adviesbureau denkt niet in beperkingen, maar in oplossingen!

  Met een enthousiast team begeleiden we u graag naar uw droomhuis of bedrijfspand. Dit doen we door een goed ontwerp te maken op basis van uw wensen. Door het maken van impressies en eventueel een animatiefilm krijgt u een betere indruk van het eindresultaat dan van alleen een bouwtekening. Het is dan mogelijk om door alle ruimtes te lopen en een idee te krijgen van bijvoorbeeld sfeer en afmetingen. Daarna verzorgen wij een kostencalculatie, alle benodigde vergunningen en begeleiden de uitvoering.

  Vanaf het ontwerp tot de oplevering denken we mee met u en alle betrokken partijen. Zo kunt u straks genieten van uw droomhuis of de prettige werkomgeving in uw bedrijfspand.

  Twitter

 • Over ons

  Van Middendorp is een veelzijdig bouwkundig teken- en adviesbureau. We realiseren complete projecten - van de allereerste schets tot en met de bouwbegeleiding - en alle tussenliggende onderdelen daarvan.

  Onze opdrachtgevers zijn particulieren, bedrijven, organisaties, agrariërs, aannemers en architecten. Zij benutten onze specialismen en waarderen daarbij onze vakkennis en betrokkenheid. We richten ons op de combinatie van wat u wilt en wat volgens de regelgeving mogelijk is. Daarbij denken wij niet in beperkingen, maar in oplossingen. Praktische en efficiënte oplossingen, die voldoen aan de verwachtingen van alle betrokken partijen: opdrachtgever, aannemer en (gemeentelijke) overheid.

  Ervaar zelf onze expertise en creativiteit en bel of mail voor een kennismaking.

  Ieder project is uniek, iedere samenwerking is bijzonder

 • Diensten

 • Weet ons te vinden

  Seringstraat 15A
  6744 WZ   EDERVEEN

  T: 0318 - 565121
  E: andries@vanmiddendorp.nl

  Contact

 • Ontwerp

  Wij ontwerpen woningen, appartementen, bedrijfspanden, zorginstellingen en stallen. Uw wensen zijn hierbij ons uitgangspunt en niet een vaste ontwerpstijl van ons bureau. Door het maken van impressies en eventueel een animatiefilm krijgt u een goede indruk van het eindresultaat. Door virtueel in en rondom het gebouw te lopen krijgt u een beeld van de sfeer en afmetingen.Inderdaad, ontwerpen is vooruitzien.

  Terug
 • Omgevingsvergunning

  Vanaf de eerste schets houden we meteen rekening met wet- en regelgeving. Zo komen we in overleg met u en de gemeente tot een ontwerp dat aan alle eisen voldoet, inclusief de benodigde berekeningen. Door onze actieve samenwerking met de gemeente bevorderen we een snelle vergunningverlening. Wij kunnen voor u alle vergunningsaanvragen verzorgen.

  • Omgevingsvergunning bouwen
  • Omgevingsvergunning bouwen
  • Omgevingsvergunning milieu
  • Gebruiksmelding en Gebruiksvergunning Brandveilig gebruik
  • Melding sloop
  • Melding activiteitenbesluit (milieu)
  • Watervergunning
  • Uitritvergunning
  • Reclame vergunning
  Terug
 • Bouwmanagement

  De uitwerking van een bouwproject vraagt vanaf het begin tot het eind veel overleg met alle betrokken partijen. U als opdrachtgever kunt dit proces zelf coördineren, wij willen dit ook graag voor u doen. Zo heeft u als opdrachtgever de handen vrij en zorgen wij dat het project naar uw wens verloopt.

  Bouwkosten

  Naast de wensen van het uiterlijk en de functionaliteit van een gebouw is het belangrijk dat ook de bouwkosten helder zijn. Dit doen we door in een vroeg stadium een kostencalculatie te maken. Hiermee kan de haalbaarheid van een project worden beoordeeld of kan het plan worden aangepast zodat ook de financiële kant is afgedekt.

  Bestekstukken

  In bestekfase wordt op tekening en in een technische omschrijving het project volledig vastgelegd. Deze bestekstukken kunnen de basis zijn voor een aanbesteding of een vastlegging van afspraken in een bouwteam. Het belangrijkste hiervan is dat u als opdrachtgever heldere afspraken kunt maken en dat het project voor de aannemer duidelijk is.

  Contractvorming

  De bestukstukken zijn de basis van het contract tussen u en een aannemer. Op basis hiervan stellen wij een contract op waarbij zaken zoals planning en afhandeling, meer- en minderwerk worden vastgelegd in een contract. Door vooraf duidelijke afspraken te maken wordt voorkomen dat er tijdens de uitvoering discussie ontstaat.

  Bouwbegeleiding

  Mocht u als opdrachtgever niet de tijd of de kennis hebben om de het bouwproject te begeleiden, kunnen wij dit voor u verzorgen. Wij zullen tijdens het bouwproject namens u het project begeleiden zowel financieel als uitvoeringstechnisch. Ook zullen we bouwvergaderingen houden en wordt de voortgang van het project bewaakt.

  Architecten, adviseurs en aannemers kunnen bij ons ook terecht voor het laten maken van een technische omschrijving of STABU-bestek. In overleg met u wordt op basis van door u aangeleverde tekeningen een technische omschrijving of STABU-bestek opgesteld.

  Terug
 • Bouwbesluitberekeningen

  Vanuit het Bouwbesluit 2012 worden er eisen gesteld bij de bouw/gebruik van een gebouw. Het Bouwbesluit is zo opgesteld dat de hele levenscyclus van een gebouw erin is opgenomen, vanaf de bouw tot de sloop. Naast het volledig uitwerken van projecten kunt u bij ons ook terecht voor alleen advieswerkzaamheden, bijvoorbeeld:

  • EPG-berekeningen
  • Daglichtberekeningen
  • Ventilatieberekeningen
  • Oppervlakteberekeningen volgens Bouwbesluit
  Terug
 • BIM

  De opkomst van BIM is niet tegen te houden en is een positieve ontwikkeling voor iedereen die betrokken is bij het bouwproces. BIM staat voor Bouw Informatie Model en is meer dan een 3D weergave van het gebouw.

  Wij werken samen met aannemers en opdrachtgevers aan diverse projecten die worden uitgevoerd vanuit deze BIM gedachten. Wij modelleren de gebouwen in Autodesk Revit Architecture.

  Voordelen in de vorm van BIM meerwaarde op een rij:

  • vermindering van ontwerpen bouwfouten, dus reductie van faalkosten.
  • versnelling van de bouwtijd, bouwen binnen de planning.
  • inzicht door visualisatie van het gebouw.
  • hergebruik en delen van gegevens, zaken hoeven niet dubbel worden getekend.
  • inzichten voor het daadwerkelijk bouwen (door simulatie).
  • door het tonen van opties met bijbehorende hoeveelheden, kosten en opbrengsten kan de beste oplossing worden gekozen. Hierdoor kunnen wijzigingen worden voorkomen in latere fasen.
  • consistentie in de tekeningen (de plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en details).
  • vlotte verkoop, door gebruik van BIM beeldmateriaal bij het maken van verkoop-/verhuurmateriaal.
  • betere beheersing van het proces en de productie: verregaande prefabricage mogelijkheden en ‘just in time’ levering op de bouwplaats.
  • geen verrassingen achteraf.

  BIM kan een reductie van deze onderhouds- en beheerskosten opleveren voor de gebruiker. Door zowel hergebruik van informatie, als door het optimaliseren van het ontwerp!

  Terug
 • Brandveiligheidsadvies

  Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel tijdens de vergunningsaanvraag en het gebruik van een gebouw.

  Wij adviseren u op het gebied van de brandveiligheid, dit kan gaan om nieuwbouw, maar ook om bestaande gebouwen. Bij nieuwbouw denken wij vanaf het ontwerp mee om te zorgen dat het gebouw voldoet aan de laatste eisen op gebied van brandveiligheid. Als het gaat om bestaande bouw lopen wij een inspectieronde en maken aan de hand daarvan een rapportage. In overleg met de brandweer zoeken wij naar een oplossing die praktisch goed uitvoerbaar is. Ook de kostenaspecten voor de uitvoering nemen we hierin mee. Vanuit het bouwbesluit kunnen er verschillende berekeningen worden gevraagd om aan te tonen op welke wijze wordt voldaan aan de eisen. Door gebruik te maken van verschillende softwarepakketten kunnen wij de volgende berekeningen voor u verzorgen:

  • Bouwplanbeoordeling nieuwbouw
  • Advies op gebied van gelijkwaardigheid
  • Ondersteuning bij vragen op het gebied brandveiligheid
  • Inspectie bestaande bouwwerken
  • Overleg brandweer
  • Beheersbaarheid van brand
  • Bepaling permanente vuurlast
  • Brandoverslagberekening volgens NEN 6065
  • Doorstroom- en opvangberekening van trappenhuizen
  • Ontruimingsplan volgens NTA 8112
  • Ontruimingsplattegronden
  • Aanvragen gebruiksmelding
  • Aanvragen gebruiksvergunning
  Terug